• Zastanawiasz się , jak głęboko Twoje emocje wpływają na Twoje zdrowie?
  • Chcesz nauczyć się, jak rozpoznawać i zarządzać tymi wpływami?
  • Chcesz poprawić swoje samopoczucie oraz zdrowie osób, którymi się opiekujesz?


Symbolika i analiza codziennych doświadczeń – Ten zjazd skupia się na zrozumieniu, jak codzienne doświadczenia i zdarzenia wpływają na nasze życie z perspektywy psychobiologicznej. Uczestnicy nauczą się interpretować codzienne sytuacje przez pryzmat symboliki, co pozwoli im lepiej zrozumieć własne reakcje i emocje oraz ich wpływ na zdrowie. Zjazd dostarczy narzędzi niezbędnych do analizy i zastosowania tej wiedzy w praktyce

Techniki pracy z innymi – Podczas tego zjazdu uczestnicy zgłębią zarówno teoretyczne jak i praktyczne metody pracy z klientami. Warsztaty i ćwiczenia pozwolą uczestnikom doświadczyć tych technik na własnej skórze. Zajęcia poprowadzą także zaproszeni specjaliści, co wzbogaci program o dodatkowe, specjalistyczne podejścia do pracy terapeutycznej.

Symbolika pracy z klientem – Trzeci zjazd poświęcony będzie głębszemu zrozumieniu symboliki w pracy z klientem, włączając w to wprowadzenie do numerologii. Uczestnicy nauczą się, jak wykorzystać numerologię w diagnozie i terapii, co pozwoli na głębsze zrozumienie potrzeb klienta oraz lepsze dostosowanie metod terapeutycznych.

Terapie psychobiologiczne – Czwarty zjazd zagłębi się w zasady i techniki prowadzenia sesji indywidualnych w kontekście terapii psychobiologicznej. Zostaną omówione metody obliczania cykli autonomicznych, analizy linii życia oraz kojarzenia doświadczeń życiowych z celami, kwestiami rodowymi i konfliktami. Sesja zawiera również superwizje, gdzie uczestnicy będą mogli praktycznie zastosować zdobytą wiedzę i techniki.

Egzamin ustny – Ostatni zjazd kursu to egzamin ustny, podczas którego każdy uczestnik przedstawi przed grupą dwa przypadki z własnej praktyki, które zakończyły się sukcesem. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń, otrzymania konstruktywnego feedbacku oraz pokazania umiejętności zdobytych podczas kursu. Egzamin ten ma na celu nie tylko ocenę wiedzy i umiejętności, ale również integrację i podsumowanie całego procesu nauki.

Podczas kolejnych zjazdów zagłębimy się w specyfikę najczęstszych chorób i dolegliwości. Nauczysz się interpretować sygnały wysyłane przez Twoje ciało, zrozumiesz mechanizmy psychologiczne leżące u podstaw zaburzeń psychicznych i emocjonalnych oraz poznasz metody pracy z wewnętrznym dzieckiem i budowania zdrowych relacji.

Program ma na celu nie tylko edukację, ale także osobistą transformację uczestników. Poprzez praktyczne ćwiczenia, uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć regresji chorób, poprawy samopoczucia i realizacji życiowych celów. Dowiedzą się, jak zarządzać emocjami i przekształcać trudne doświadczenia w siłę prowadzącą do zdrowia i dobrobytu.

Program przygotowuje uczestników do pracy z pacjentami, dostarczając merytorycznej wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego wspierania innych w ich drodze do zdrowia. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów i ekspertów

Dołączając do naszego programu, inwestujesz w swoją przyszłość zawodową i osobistą. Program zapewnia kompleksowe przygotowanie do lepszego zarządzania swoim życiem, zdrowiem, emocjami i relacjami, ale także wzbogaca warsztat pracy w ramach wykonywanego przez Ciebie zawodu. Posiadając certyfikat ukończenia rocznego programu, możesz wyróżnić się na rynku i jeszcze skuteczniej pomagać swoim klientom.


Co otrzymujesz w ramach programu:

  • Udział w 5 zjazdach stacjonarnych realizowanych w Warszawie;
  • Dostęp do nagrań video ze wszystkich zjazdów;
  • Udział w superwizjach;
  • Gotowe materiały do wykorzystania w pracy z klientem;
  • Dostęp do zamkniętej grupy tylko dla uczestników programu;
  • Certyfikat ukończenia programu.