Przywilejem życia jest stać się tym, kim naprawdę jesteś.

 C.G.Jung