Alergia wg Totalnej Biologii - Alergia Jako Program Obronny Organizmu

Recall Healing/Totalna Biologia zakłada, że każda choroba pojawia się jako najlepsze rozwiązanie naszego mózgu wówczas, gdy nasz świadomy umysł nie jest w stanie zająć się traumatyczną sytuacją i przesuwa nierozwiązany problem do podświadomości.

Uświadomienie sobie głęboko ukrytych emocji i opartych na nich przekonań i zachowań prowadzi do uruchomienia procesu zdrowienia.

Alergie nie pojawiają się przypadkowo. Są sygnałem ostrzegawczym dla naszego organizmu, aby uniknąć sytuacji stresującej i są uwarunkowane w czasie. Nie możemy się też alergią zarazić.

Alergia to nadmierna reakcja na substancję zewnętrzną. Elementem, który wyzwala tą reakcję może być osoba, zapach, otoczenie, kolor, dźwięk ... Są to tzw. szyny pamięciowe (optyczna, akustyczna, sensoryczna, węchu, smaku). Nasz mózg jest jak kamera filmowa i nieustannie rejestruje wszystko co jest świadome i nieświadome wokół nas. Dlatego ciało reaguje na te bodźce zewnętrzne, które mózg zarejestrował w momencie rozłąki, bo mózg kojarzy dany alergen z trudną reakcją emocjonalną.  

Konflikt: rozłąki, odrzucenia, cierpienia

Rodzaje alergii: skórne, oddechowe, trawienne 

Opowiem Wam moją historię a potem historię mojej klientki:

12.06.2020 piątek jedziemy wspólnie z mężem i synkiem zrywać kwiaty czarnego bzu na soki, które sami przygotowujemy. W trakcie zbierania syn zaczyna kichać, oczy mu łzawią i ledwo może je otworzyć. Alergia, pojawia się nagle. Wracamy do domu. Podaję mu wapno, nie przechodzi. Następnego dnia, oczy nadal spuchnięte, katar się sączy, a synek ciągle chce spać. Więc zaczynam analizować wg Recall Healing / Totalnej Biologii sytuację naszego rodu oraz ostatnie wydarzenia z naszego życia. Wiem, że wg Totalnej Biologii jest to faza naprawcza konfliktu rozstania, rozłąki. A więc szukam pierwotnego zdarzenia programującego reakcję na ten alergen. Analizuję po kim mój syn dziedziczy w naszym rodzie na poziomie komórkowym emocje i konflikty. Liczę cykle autonomiczne i sprawdzam co wydarzyło się w rodzie w podobnym czasie. Dzwonię do mamy, a ona mówi, że tato miał rano bardzo wysoki skok ciśnienia, więc pytam: Kto mu je podniósł? Mama odpowiada, że nikt, że tak samo. Więc ja już mam odpowiedź...!!!

Wg psychogenealogii mój syn dziedziczy konflikty emocjonalne m.in. po moim tacie. W tym samym czasie syn ma nagłą reakcję na alergen a tato wysoki skok ciśnienia, sprawdzam więc w historii wydarzenie i jest!!! Rozłąka, nagłe rozstanie w czerwcu, kilkadziesiąt lat temu, ale wciąż pozostaje żywe na poziomie komórkowym. Mam ciarki, więc już wiem, że dotarliśmy do źródła. Czasami wystarczy tylko sobie to uświadomić, a czasami jest jeszcze potrzebna terapia Recall Healing. Więc poprowadziłam proces dalej i zastosowałam narzędzia, metody Recall Healing wieczorem, kiedy synek spał. Rano wstał bez alergii. Ma się dobrze i dzisiaj pięknie w towarzystwie bzu pozował do zdjęć, już bez alergii.

Objaw alergiczny wg Totalnej Biologii występuje w Fazie zdrowienia. Alergie dotyczą tkanek ektodermalnych i są oznaką emocjonalnego konfliktu oddzielenia, rozłąki.

Alergia czereniejpg

Kolejnym ciekawym przykładem może być moja 20 letnia klientka, która zgłosiła się do mnie z AZS, a przy okazji, nieświadomie uzdrowiła alergie na czereśnie, które uwielbia. Ta młoda dziewczyna nieświadomie odziedziczyła wspomnienia swojego taty, po którym również wg Psychogenealogii dziedziczy bezpośrednio. Zauważyła, że stany zapalne skóry ma zawsze zwiększone o kilkadziesiąt procent w okresie IV - VII. Okazuje się, że jej tato w tym czasie stracił swoją pierwszą miłość. W IV wziął ślub, a po trzech miesiącach tj. w lipcu jego nowo poślubiona żona zmarła, nagle i niespodziewanie. Czereśnie zaczynają kwitnąć od kwietnia a owocują latem. W momencie śmierci ukochanej żony było mnóstwo czereśni na podwórzu ich domu, więc mózg taty klientki zarejestrował tzw. szynę wzrokową (widok czereśni), szynę węchu (zapach czereśni). szynę smaku (smak czereśni), szynę sensoryczną (dotyk). To doświadczenie zostało uwarunkowane CZEREŚNIE = CIERPIENIE, więc lepiej nie jedz czereśni!!!

I tak jest też z innymi alergenami, zawsze trzeba zadać sobie pytanie:

Z jaką trudną emocjonalnie sytuacją może wiązać się dany alergen?

Jak uzdrowić alergię?

Należy poszukać przyczyny. Jeśli dotrzemy do źródła, do pierwotnej sytuacji programującej reakcję, to wtedy trzeba na poziomie emocji rozprawić się z daną sytuacją, aby ją uzdrowić. Wówczas można całkowicie i na zawsze wyeliminować alergię ze swojego życia, bo nasz organizm ma fantastyczne zdolności do samoleczenia.

Jeśli ten temat dotyczy Ciebie i chciałabyś / chciałbyś  nad nim popracować, to zapraszam na sesję indywidualną.