5 Praw Natury dr Ryke Geerda Hamera - Nowa Medycyna Germańska

Nauka dr Hamera opisuje powstanie choroby jako naturalnej zmiany organicznej i pokazuje ją jako element łatwego do interpretacji systemu. Jest nauką o zmianach.

Dla Nowej Germańskiej Medycyny ważne są nasze uczucia pochodzące z naszej psychiki. Guzy i ubytki nowotworowe są najmniej szkodliwe w chorobie. Najważniejsze jest to jak my sami podchodzimy psychicznie do tego tematu.

Dr Hamer uważa, że większość tzw. przerzutów lub nowotworów wtórnych jest spowodowana strachem związanym z rakiem lub strachem związanym ze śmiercią, wynikającym z samego rozpoznania raka lub złego rokowania – konflikt diagnozy.

Dlatego też leczenie raka i innych chorób w Germańskiej Nowej Medycynie opiera się na wyzwoleniu pacjenta od szoku konfliktowego, od panicznego strachu i na wyjaśnieniu wszystkich występujących w tym zakresie powiązań.

Pięć biologicznych praw natury jest zasadami funkcjonowania wszystkich żywych istot na Ziemi. Dzięki tym odkryciom możemy zapoznać się z mechanizmem działania arcydzieła Matki Natury, poznać jak działa programowanie ukierunkowane na przetrwanie i zachowanie gatunku – i to na wszystkich poziomach jednocześnie. Dostrzec jak wiele zależy w naszym organizmie od jedności

psychiki, mózgu i narządu/tkanek. Według biologii choroba nie jest stanem nieprawidłowości w organizmie tylko najlepszym rozwiązaniem mózgu na utrzymanie organizmu przy życiu.

5 PRAW NATURY

5PN1jpg

1 Prawo: Żelazna reguła raka

Dr Hammer po wielu latach badań doszedł do wniosku, że mózg jest głównym zawiadowcą wszystkich funkcji biologicznych w naszym organizmie. Każdy rak lub inna choroba (z wykluczeniem zatruć, urazów i niedożywienia) są jednym z programów , które mózg włącza w naszym organizmie w momencie silnego stresu.

Aby CHOROBA/ZMIANA pojawiła się w ciele muszą być spełnione następujące warunki jednocześnie: 

  • Wydarzenie nagłe, niespodziewane, które trafia nas jak przysłowiowy „grom z jasnego nieba”, sytuacja nagle przyjmuje taki obrót, którego się nie spodziewaliśmy lub stres gromadzony przez dłuższy czas, aż nagle coś przeleje czarę goryczy i człowiek po prostu poddaje się
  • Wydarzenie dramatyczne, które wywołuje dużo cierpienia i stresu
  • Wydarzenie przeżywane w izolacji, uznajemy, że nie ma wyjścia z tej sytuacji, brak zrozumienia otoczenia i brak współczucia
  • Sytuacja generalnie ta jest nie do zaakceptowania, nie do przyjęcia, nieznośna, jest zagrożeniem, kryzysem, utrudnieniem i nie pozwala nam prowadzić spokojnego i normalnego życia.
  • Lub stres trwa dłuższy czas, gdzie nie można znaleźć wyjścia z sytuacji. 

Jeśli żyjemy spokojnie i dajemy sobie radę z codziennymi wyzwaniami, to mózg nie wtrąca się.  

Natomiast jeśli widzi, że nie dajemy sobie rady, włącza Program pomocowy na 3 płaszczyznach.

  • w PSYCHICE – zmienia się nasze zachowanie – jesteśmy w emocjonalnym i mentalnym stresie
  • na ORGANIE (przyrost o 30% albo zanik komórek) w momencie silnego stresu ośrodek sterowania w mózgu, który „odebrał” informację o szoku, „wysyła” ją do korespondującego organu i uruchamiany jest tzw. SBS –Sensowny Biologiczny Specjalny Program.
  • w MÓZGU – pojawia się Ogniska Hamera (tzw. HH) w obszarze receptorów danego organu i tworzą się mikro ubytki, które są zdeterminowane naturą konfliktu   

2 Prawo: Faza aktywna i zdrowienia

Każda „choroba” składa się z dwóch faz: aktywnej i zdrowienia, naprawczej, pod warunkiem, że dojdzie do rozwiązania konfliktu.

Od momentu, kiedy zaistniało zdarzenie organizm z normalnego stanu dnia i nocy, przestawia się na ciągłą aktywność, ciągły dzień.

Jest to tzw. faza aktywna konfliktu, w której organizm pod wpływem permanentnego stresu funkcjonuje w pełnej gotowości i napięciu, aby nas wesprzeć w rozwiązaniu konfliktu. Przełącza się na SYMPATYKOTONIĘ.

3 Prawo: Ontogenetyczny system wszystkich CHORÓB/ZMIAN

man-2160602_960_720jpg

Analizując pochodzenie histologiczne organów dr Hamer odkrył, że w procesie ewolucji, poszczególne organy wykształciły się z trzech listków zarodkowych – endodermy, mezodermy oraz ektodermy.

Oznacza to, że każda tkanka „ma swoją historię”. Każda komórka naszego ciała pochodzi z jednej z trzech pierwotnych warstw embrionalnych, które formują się w trzech pierwszych tygodniach życia płodowego.

Z najstarszego listka zarodkowego (endodermy) wykształciły się organy odpowiedzialne za podstawowe funkcje życiowe – pobieranie pokarmu, trawienie, wydalanie, oddychanie, rozmnażanie. Z punktu widzenia organizmów pierwotnych te funkcje były najistotniejsze.

Ze środkowego listka zarodkowego (mezodermy) wykształciły się organy odpowiedzialne za poruszanie się, zwinność, ochronę przed atakiem.

Z najmłodszego listka zarodkowego (ektodermy) powstały organy odpowiedzialne za zmysłowy odbiór otoczenia (widzenie, wyczuwanie, słyszenie itp. ), kontakty społeczne.

4 Prawo: Ontogenetycznie uwarunkowany system mikrobów

Równolegle z tkankami rozwijającymi się w czasie ewolucji, rozwinęły się również mikroby.

Najstarsze z nich to grzyby pracujące na najstarszym listku zarodkowym – endodermie.

Nieco młodsze są bakterie pracujące na środkowym listku zarodkowym – mezodermie.

Najmłodsze są wirusy  – pracują na najmłodszym listku zarodkowym – ektodermie.

Mikroorganizmy nie są „chorobotwórczymi zarazkami” tylko prawdziwymi sprzymierzeńcami, wiernymi i odpornymi „pracownikami sezonowymi”. Działają na rozkaz mózgu w konkretnym miejscu i w określonym czasie. Niektóre mikroby rozwijają się jeszcze w fazie aktywnej konfliktu, jednak uaktywniają się dopiero po rozwiązaniu konfliktu, w fazie zdrowienia.

5 Prawo: Bio-logiczny sens zachorowań

Wszystko co się dzieje w naszym organizmie jest logiczne i zgodne z prawami natury. Każda naturalna zmiana jest nastawiona na wspomaganie przetrwania, ma swój biologiczny sens, cel, przeznaczenie, a dokładniej dopasowanie do nowej sytuacji życiowej.

Zdarzenia, które do tej pory nazywaliśmy „chorobami” nie były bezsensownymi zakłóceniami – każde z nich ma swój BIOLOGICZNY SENS.

W narządach sterowanych przez mózg archaiczny – sens leży w fazie aktywnej konfliktu – guz o właściwościach wydzielniczych (czy wchłaniania) ma pomóc w rozwiązaniu problemu. Faza zdrowienia to tylko konieczność pozbycia się guza przy pomocy mikrobów.

W mezodermalnych narządach sterowanych przez łożysko nowego mózgu, biologiczny sens leży w fazie zdrowienia – wzmocnienie lub powiększenie narządu, stąd: cysty nerkowe, cysty jajnika, cysty śledziony i węzłów limfatycznych, jak również bolesne rozciąganie się okostnej (wzmocnienie kości) przy białaczce.

W ektodermalnych narządach sens jest w dokonaniu takiej zmiany na narządzie, aby pomogło to przetrwać osobnikowi w trudnej sytuacji. Np. cukrzyca – konflikt „wzdragać się przed czymś, bronić się rękami i nogami” – mózg wstrzymuje produkcję insuliny, na czas aktywności konfliktu, po to żeby mięśnie mogły dłużej i intensywniej pracować na dodatkowym paliwie.

Jeśli czujesz, że potrzebujesz bardziej zgłębić ten temat zapraszam Cię do obejrzenia filmu poniżej, w którym na przykładach wyjaśniam działanie 5 praw natury.

A jeśli ten artykuł Cię zaciekawił i chcesz ten temat zgłębić zapraszam Cię na moje warsztaty.

O Autorze: Joanna Kaszuba jest certyfikowanym przez Gilberta Renaud terapeutą Recall Healing/Totalnej Biologii, trenerką motywacyjną, numerologiem, wykładowcą w Studium Psychologii Psychotronicznej w Białymstoku.
Współpracuje z domami kultury, ośrodkami wspierania inicjatyw obywatelskich, polskim związkiem niewidomych oraz wieloma fundacjami i instytucjami wspierającymi zdrowie w ujęciu holistycznym. 
Możesz dowiedzieć się więcej o Joannie Kaszubie tutaj.

Jeśli potrzebujesz zmiany, ruszyć z miejsca, uporządkować dotychczasowe życie to zapraszam Cię do wspólnej podróży.